Honorary patronage


RECTOR OF WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Professor Tadeusz Więckowski Ph.D., D.Sc.


PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.